Övriga tjänster

Olika lantbrukstjänster och skogstjänster såsom

  • Hjälp vid mjölkning, skörd, pressning
  • Jordbearbetning
  • Skog och mark skötsel

För mer kontakt och information kring övriga tjänster främst inom gröna näringen men även inom anläggning, entrepenad, mindre snickerier samt måleriuppdrag, vänligen kontakta oss via informationen på "Kontakt" sidan.

Vi kan även hjälpa er med en hemsida, kontakta oss gärna för mer information.

© Copyright KS i Linköping 2015 - Uppdaterad senast: 2018-11-23