Rot- och rutavdrag

Många av våra tjänster omfattas av ROT-avdrag eller hushållsarbete (RUT-avdrag), såsom:

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Snöhantering
 • Allmän trädgårdsskötsel
 • Städning
 • Rengöring av altan
 • Rensning av hängrännor
 • Trädbeskärning

Exempel på tjänster som inte omfattas av avdraget är:

 • Återställning efter ett markarbete
  OBS! gäller då återställandet sker med nytt material. Används det som fanns innan uppgrävning, är det avdragsgiltligt.

Som företag har man inte rätt att nyttja avdragen. För mer information om vilka tjänster som omfattas av avdraget, samt annan information besök gärna skatteverkets hemsida .

© Copyright KS i Linköping 2015 - Uppdaterad senast: 2019-03-09