Referenser

Åt privatkunder har vi bland annat utfört häckklippning, trädbeskärning, gallring/rensning av sly och gräsklippning. Anläggning av en markbäddsanläggning har också gjorts samt plattläggningar.

Företagen har behövt extra hjälp med bland annat grävning för dränering, asfaltering samt grävning och anläggning av VA system (kommunalt vatten och avlopp system med också fiber). Men också lite justering av kantsten och montering av dagvattensystem.

För ytterligare information, kontakta oss gärna via "Kontakt" sidan.

© Copyright KS i Linköping 2015 - Uppdaterad senast: 2019-03-09